Καλώς ήρθατε στο Blog του Οδυσσέα! Καλή περιήγηση!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Άμισθη "αντιδήμαρχος" Αμανής η Βιβή Ποταμούση

Της δόθηκαν οι αρμοδιότητες, όχι όμως ο τίτλος και η αποζημίωση που προβλέπεται για τους αντιδημάρχους

Αντιδήμαρχος Αμανής, με τις αρμοδιότητες του χωροταξικού επικεφαλής της δημοτικής αρχής -απλά χωρίς τον τίτλο και φυσικά χωρίς την προβλεπόμενη  χρηματική αποζημίωση που λαμβάνει για τα καθήκοντά του ο εκάστοτε αντιδήμαρχος- ορίστηκε με απόφαση του δημάρχου Χίου Μανώλη Βουρνούς, τις τελευταίες μέρες, η μοναδική εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στην δημοτική ενότητα της Βορειοδυτικής Χίου Βιβή Ποταμούση του Ηρακλή.

Γράφει ο Οδυσσέας Κοκκινάκης

Αναλυτικά ο τίτλος που της δόθηκε είναι...
εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για τη δημοτική ενότητα Αμανής και τις μεταβιβάστηκαν με την 151/10-4-2017 απόφαση του δημάρχου οι πλήρης αρμοδιότητες που έχει ένας χωροταξικός αντιδήμαρχος και συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση:

I. Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Αμανής,

II. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα και ασκεί τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στην υλοποίηση των έργων αυτεπιστασίας και των εργασιών συντήρησης και επισκευής, που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Αμανής,

III. Έχει στην πλήρη ευθύνη της τα μηχανήματα έργου, τα οποία θα διαχειρίζεται, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και καθαρισμού δρόμων, ρεμάτων κοινοχρήστων χώρων κλπ., στην Δημοτική Ενότητα Αμανής,

IV. Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αμανής,

V. Υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες, που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Αμανής και

VI. Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, της Δημοτικής Ενότητας Αμανής για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αντιδήμαρχος Βόρειας Χίου, Ματθαίος Φαφαλιός περιορίζει τα καθήκοντά του στις δημοτικές ενότητες, Καρδαμύλων και Ομηρούπολης, αφού όλα τα καθήκοντα για την Αμανή δόθηκαν στη Βιβή Ποταμούση.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Βιβή Ποταμούση, διετέλεσε από τον Σεπτέμβριο του 2015, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα η δημοτική αρχή του Μανώλη Βουρνούς, αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, τίτλο που κατείχε, έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2017, οπότε και για το διάστημα μέχρι που ορίστηκε εντεταλμένη σύμβουλος Αμανής, κατείχε απλά τον τίτλο της δημοτικής συμβούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου