Καλώς ήρθατε στο Blog του Οδυσσέα! Καλή περιήγηση!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

Voucher 29-64 Κατάρτιση και πιστοποίηση: Αποτελέσματα και ενστάσεις


Voucher 29-64 Κατάρτιση και πιστοποίηση: Αποτελέσματα και ενστάσειςVoucher 2017. Δείτε όσα πρέπει να γνωρίζετε για το voucher. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των 23.000 ωφελουμένων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής».

Voucher 2017 - Κατάρτιση και πιστοποίηση. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εφαρμογής...
(http://www.voucher.gov.gr) οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των 23.000 ωφελουμένων του προγράμματος «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής». Όλοι οι επιλαχόντες και οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι για το voucher έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έως και την Δευτέρα 6 Μαρτίου και ώρα 15:00.

Η υποβολή των αντιρρήσεων γίνεται αποκλειστικά με κατάθεση του σχετικού εγγράφου ή ταχυδρομική αποστολή του στη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), Υποδιεύθυνση ΙΙ διεύθυνση: Κοραή 4, 10464 Αθήνα. Στην περίπτωση της επί τόπου κατάθεσης θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία / αριθμός πρωτοκόλλου από το Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΑπΚΟ (4ος όροφος, Γραφείο Δ21), υπ’οψιν αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. 2/2016.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αποστολής με ΕΛΤΑ θα πρέπει ο φάκελος να φέρει ημερομηνία αποστολής έως και τις 6/3/2017. Δεν θα γίνουν δεκτές και θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες αντιρρήσεις που θα αποσταλούν στο Πρωτόκολλο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ με εταιρείες ταχυμεταφορών (Courier) και οι οποίες θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο μετά τις 6/3/2017.

Δεν θα γίνουν δεκτές και δεν θα εξεταστούν αντιρρήσεις για το voucher που θα υποβληθούν στην ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η υποβολή των αντιρρήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον επιλαχόντα ή μη επιλεγέντα, ο οποίος υπογράφει το σχετικό έγγραφο. Ο υποβάλλων την αντίρρηση επιλαχών ή μη επιλεγείς θα πρέπει να αναφέρει οπωσδήποτε στο έγγραφό του: Ονοματεπώνυμο, ΚΑΥΑΣ καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν υπάρχει) για την περίπτωση που η αρμόδια τριμελής επιτροπή χρειαστεί διευκρινίσεις από τον υποβάλλοντα την αντίρρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.Γ2 της Πρόσκλησης 2/2016.

Ο υποβάλλων την αντίρρηση για το voucher θα πρέπει περαιτέρω να τεκμηριώσει το λόγο υποβολής της αντίρρησής του, δύναται δε προς τούτο να επισυνάψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο/δικαιολογητικό θεωρεί ότι χρειάζεται. Αντιρρήσεις οι οποίες δεν τεκμηριώνονται δεν θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή και θα απορρίπτονται ως αβάσιμες.

Οι απαντήσεις επί των αντιρρήσεων των επιλαχόντων ή μη επιλεγέντων θα αναρτηθούν μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας στην ειδική ιστοσελίδα (www.voucher.gov.gr) με αναφορά μόνον του ΚΑΥΑΣ του υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις και την απάντηση της Επιτροπής.

Μπορείτε να δείτε εδώ τα αποτελέσματα για την πρόσκληση ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου