Καλώς ήρθατε στο Blog του Οδυσσέα! Καλή περιήγηση!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Φρένο στην πτώση των τιμών των διαμερισμάτων

 Φρένο στην πτώση των τιμών των διαμερισμάτωνΦρέναρε η πτώση της τιμής των διαμερισμάτων το τέταρτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η πτώση ήταν της τάξης του 0,6%, ενώ ένα χρόνο πριν είχαν υποχωρήσει 2,2%.

Όμως, η εικόνα δεν είναι ομοιογενής. Την μικρότερη πτώση (0,4%) είχαν οι τιμές των διαμερισμάτων στην Αθήνα και ακολούθησαν η Θεσσαλονίκη με 0,5% και οι άλλες μεγάλες πόλεις με 0,6%, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα η πτώση ήταν...
1,1%.

Αναλυτικά η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρει ότι με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα,(1) εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες οριακά κατά 0,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015, ενώ για το σύνολο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων υποχώρησαν κατά 2,2% έναντι μείωσης 5,1% το 2015.

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν 0,9% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 0,4% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το σύνολο του 2016, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2015 ήταν 2,9% για τα “νέα” διαμερίσματα, έναντι μείωσης 5,6% το 2015, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 1,8% το 2016, έναντι μείωσης 4,7% το 2015.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν οριακή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις κατά 0,4%, 0,5% και 0,6% αντίστοιχα, ενώ στις λοιπές περιοχές της χώρας οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,1%. Για το σύνολο του 2016, η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2015 ήταν 1,7%, 3,3%, 2,2% και 2,9% αντίστοιχα.
Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν μειωμένες οριακά κατά 0,5% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2015, ενώ για το σύνολο του 2016 η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 2,2%.

Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή και με διάκριση μεταξύ “νέων” και “παλαιών” διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος (Πίνακες ΙΙ.7, ΙΙ.7.1, ΙΙ.7.2 και ΙΙ.8) και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενότητα “Αγορά Ακινήτων”.

Ι. ΣΥΝΟΛΟ
   Δείκτης τιμών (2007=100)
61,06
59,69
59,95
60,24
59,67
59,26
59,59
   (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
-5,1
-2,2
-5,1
-4,2
-2,5
-1,5
-0,6
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
  1.  Νέα (έως 5 ετών)
       Δείκτης τιμών (2007=100)
63,04
61,24
61,78
61,78
61,37
60,61
61,20
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
-5,6
-2,9
-5,7
-5,2
-3,1
-2,0
-0,9
  2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)
       Δείκτης τιμών (2007=100)
59,83
58,72
58,81
59,28
58,61
58,42
58,58
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
-4,7
-1,8
-4,7
-3,6
-2,2
-1,2
-0,4
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
  1.  Αθήνα
       Δείκτης τιμών (2007=100)
57,88
56,90
57,02
57,35
56,89
56,52
56,82
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
-5,3
-1,7
-5,0
-3,5
-1,7
-1,2
-0,4
  2.  Θεσσαλονίκη
       Δείκτης τιμών (2007=100)
57,25
55,34
55,53
55,96
55,11
55,03
55,25
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
-5,4
-3,3
-5,7
-5,8
-5,1
-1,7
-0,5
  3.  Άλλες μεγάλες πόλεις
       Δείκτης τιμών (2007=100)
63,85
62,45
62,61
63,00
62,44
62,13
62,24
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
-4,9
-2,2
-5,0
-4,1
-2,5
-1,4
-0,6
  4.  Λοιπές περιοχές
       Δείκτης τιμών (2007=100)
66,55
64,62
65,29
65,33
64,66
63,92
64,55
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
-4,6
-2,9
-5,2
-5,1
-3,0
-2,2
-1,1
  5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)
       Δείκτης τιμών (1997=100)
154,96
151,50
152,06
152,80
151,58
150,25
151,36
       (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
-5,1
-2,2
-5,3
-4,4
-2,5
-1,5
-0,5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου